Παρακολουθείστε αναλυτικά στοιχεία και εποπτικά διαγράμματα για την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 στην Τουρκία. Τα δεδομένα ενημερώνονται περιοδικά.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται από την Τουρκική κυβέρνηση έχουν αμφισβητηθεί εντός και εκτός χώρας.

Η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει μια μάλλον περίεργη πρακτική μέτρων περιορισμού, τα οποία εφαρμόζονται για Σαββατοκύριακα, ή για μικρά διαστήματα 3-4 ημερών.

cov turkey gr 20201015

 

 

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανάλυση έχει αποκλειστικά και μόνο το χαρακτήρα ενημέρωσης και παρουσίασης της γενικής εικόνας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εξειδικευμένη στατιστική επεξεργασία και εργαλείο λήψης ή αξιολόγησης αποφάσεων και μέτρων.