ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η δράση έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία και παροχή ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης για τις ΜΜΕ , προκειμένου αυτές να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους.

Ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου για την ενσωμάτωση νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής και λειτουργίας, καθώς και να αναπτύξουν και εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας μέσω της ίδρυσης νέων και του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού.

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού.

Μπορεί η αποτύπωση της οικονομικής κρίσης και της κατάστασης της Ελλάδας με αριθμούς να είναι ψυχρή και αποστειρωμένη, είναι όμως ο μόνος αντικειμενικός τρόπος για να παρακολουθήσει κανείς την πορεία της οικονομίας, πέρα από πολιτικές σκοπιμότητες και προκαταλήψεις.

Η πρόσκληση αφορά tην  ενίσχυση των ΜΜΕ για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων, πληρωμών κ.α. έχοντας σαν στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία τους.

Η Ελληνική Οικονομία θα μπορούσε να τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης 6 – 7% αν το ποσοστό επενδύσεων επί του ΑΕΠ (το χαμηλότερο τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη) έφτανε απλώς τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η καλοπέραση είναι μια έννοια με διπλή ερμηνεία: για κάποιους θεωρείται τελικός σκοπός της ύπαρξης μας (τι νόημα έχει να δουλεύω αν δεν μπορώ να απολαύσω) και για άλλους αιτία της χαμηλής μας παραγωγικότητας (κοιτάει την καλοπέραση και δεν έχει μυαλό για δουλειά).

Το παρόν άρθρο δεν σκοπεύει να δώσει απάντηση σε κάποιο ερώτημα. Στόχο έχει, να μάθουμε καταρχήν να θέτουμε τα ερωτήματα σωστά, ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε και σε σωστές απαντήσεις.