ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανίχνευση του ιού SARS CoV-2 σε ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα και οι πιθανές δυνατότητες που προκύπτουν για την ανάπτυξη ενός μηχανισμού εντοπισμού και ποσοτικοποίησης κρουσμάτων της COVID-19 σε συγκεκριμένες περιοχές.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι το 2019 κατασκευάσθηκαν 531 υποβρύχια, 26 πολεμικά πλοία και 10 πλοία του εμπορικού ναυτικού, με τη χρήση πυρηνικής ενέργειας για πρόωση.

Οι καρχαρίες έχουν κακή φήμη. Οι παλιότεροι θυμούνται "Τα σαγόνια του καρχαρία", μια φανταστική ταινία που παρουσίαζε τον καρχαρία ως μια τρομακτική φονική μηχανή, σύμβολο του "τρόμου στη θάλασσα".

Το Α.Π.Θ. στην προοπτική να γίνει το πρώτο «Οικολογικό Πανεπιστήμιο» της χώρας, ξεκίνησε μια προσπάθεια με κύριο στόχο το σταδιακό περιορισμό της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης, με παράλληλη ενίσχυση όλων των ήπιων εναλλακτικών μορφών βιώσιμης κινητικότητας.

Είναι γεγονός πως κάθε επιστημονικό ή/και τεχνολογικό επίτευγμα επιφέρει άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα όλων μας. Και χωρίς αμφιβολία, αυτό συνεπάγεται μία βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας, στο σύνολο της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εγκαινίασαν σήμερα ένα νέο, περιεκτικό ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων, το E-PRTR.

Μια νέα «αόρατη» ρύπανση, η οποία προκαλείται από τα εκατομμύρια τόνους πλαστικού που πετάγονται ανεξέλεγκτα, απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα αλλά και την υγεία του ανθρώπου. Χιλιάδες τόνοι πλαστικό «ταξιδεύουν» στο Αιγαίο και καταλήγουν στις ακτές.

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πολλές και διάφορες αφορμές που ανέδειξαν το θέμα της αέριας ρύπανσης ως ένα από τα μείζονα ζητήματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.

Το Αιγαίο Πέλαγος, εδώ και πολλές χιλιετίες αποτελεί μία θάλασσα ιδιαίτερης σημασίας, καθώς ως θαλάσσιος δρόμος, συνέβαλλε στην ανταλλαγή ιδεών και αγαθών και στην ανάπτυξη όλων των παραμεσόγειων πολιτισμών.