ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης.

Προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Το παρόν άρθρο γράφεται με αφορμή τη χρεοκοπία τράπεζας βλαστοκυττάρων στη Θεσσαλονίκη. Κανένα βεβαίως από τα δείγματά της δεν υπέστη βλάβη: τα πήραμε εμείς, και συντηρούνται πλέον στη δική μας τράπεζα βλαστοκυττάρων, στη Λάρισα.

Δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς η πρόσφατη διαδικασία για την αδειοδότηση των καναλιών αποτέλεσε καίριο πλήγμα στη διαπλοκή.

Ποιές δυνατότητες προσφέρουν στην πραγματικότητα οι επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ και ποιός είναι ο σωστός τρόπος προσέγγισης.