ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης.

Το παρόν άρθρο γράφεται με αφορμή τη χρεοκοπία τράπεζας βλαστοκυττάρων στη Θεσσαλονίκη. Κανένα βεβαίως από τα δείγματά της δεν υπέστη βλάβη: τα πήραμε εμείς, και συντηρούνται πλέον στη δική μας τράπεζα βλαστοκυττάρων, στη Λάρισα.

Δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς η πρόσφατη διαδικασία για την αδειοδότηση των καναλιών αποτέλεσε καίριο πλήγμα στη διαπλοκή.