Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι επενδύσεις μπορεί να αφορούν:

  • Τον προσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών.
  • Την ενίσχυση τους για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.
  • Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών κατά προτεραιότητα σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης.
  • Την υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση τη παρουσίας των Θεσσαλικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων .
  • Την ανάπτυξη συνεργιών βιομηχανίας –εμπορίου –υπηρεσιών .
  • Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.

Περίοδος υποβολής: από 19/9/2019 έως 18/10/2019

Αναλυτική παρουσιάση της δράσης: https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/proskliseis/503-3-1-4-1-4-2014-2020.html