Ενίσχυση μεμονωμένων επιχειρήσεων, ομάδων επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Περίοδος υποβολής: έως 28/3/2019-5/6/2019

Αναλυτική παρουσιάση της δράσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=47&cs=