Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που ανήκουν στους κάτωθι τομείς οικονομικής δραστηριότητας: μεταποίησης, τουρισμού και παροχής υπηρεσιών και να έχουν το μέγεθος της μεσαίας επιχείρησης.

Περίοδος υποβολής: από 2/4/2019 έως 28/6/2019

Αναλυτική παρουσιάση της δράσης: http://stereaellada.gr/archives/3002