Επιδότηση επιχειρήσεων

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Προκηρύξεις Leader σε όλη την Ελλάδα
Κουπόνια τεχνολογίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Επανεπενδύω στη Θεσσαλία
Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα
Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Ψηφιακό άλμα
Ψηφιακό βήμα
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός
Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
Προκηρύξεις νέου Αναπτυξιακού νόμου
ΕΣΠΑ, απλά ένα εργαλείο
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων
Βασικά στοιχεία του νέου αναπτυξιακού νόμου