Επιδότηση επιχειρήσεων

Επανεκκίνηση τουρισμού- Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Επανεκκίνηση εστίασης - επιδότηση κεφαλαίου κίνησης
Επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών
Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό»
Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου
Ενισχύσεις σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από τις Περιφέρειες
Προσκλήσεις Αναπτυξιακού νόμου
Προσκλήσεις Αναπτυξιακού νόμου
Εγγυήσεις νέων δάνειων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Επενδύω στη Θεσσαλία
Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα
Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ήπειρο
Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού στη Δυτ. Μακεδονία
Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Προκηρύξεις Leader σε όλη την Ελλάδα
Κουπόνια τεχνολογίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας