Σε υλοποίηση των προβλέψεων του προσωρινού πλαισίου στήριξης εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας covid-19, έχουν προκηρυχθεί από τις Περιφέρειες δράσεις παροχής κεφαλαίων κίνησης με τη μορφή της μή επιστρεπτέας επιδότησης.

Οι προκηρύξεις ανά Περιφέρεια:

Περιφ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας

Περιφ. Ηπείρου

Περιφ. Θεσσαλίας

Περιφ. Στερεάς Ελλάδας

Περιφ. Ιονίων Νήσων

Περιφ. Δυτικής Ελλάδας

Περιφ. Πελοποννήσου

Περιφ. Αττικής

Περιφ. Κρήτης