Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων

Το πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Με το πρόγραμμα ενισχύονται: (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.

 

Περίοδος υποβολής: από 17/3/2016 έως 24/5/2016

Αναλυτική παρουσιάση της δράσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=15&cs=