Παρακολουθείστε αναλυτικά στοιχεία και εποπτικά διαγράμματα για την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 στην Ισπανία. Τα δεδομένα ενημερώνονται περιοδικά.

(1) Τα δεδομένα που αφορούν ημέρες αργίας ανακοινώνονται αθροιστικά την 1η εργάσιμη που ακολουθεί. Κατά συνέπεια τα διαγράμματα και κάποιοι από τους δείκτες που ακολουθούν ενδέχεται να μην είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά.

spain gr 20220112

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανάλυση έχει αποκλειστικά και μόνο το χαρακτήρα ενημέρωσης και παρουσίασης της γενικής εικόνας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εξειδικευμένη στατιστική επεξεργασία και εργαλείο λήψης ή αξιολόγησης αποφάσεων και μέτρων.