Παρακολουθείστε αναλυτικά στοιχεία και εποπτικά διαγράμματα για την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 στην Κίνα. Τα δεδομένα ενημερώνονται περιοδικά.

Η Κίνα υπήρξε το σημείο εκκίνησης της πανδημίας. Αρκετά στοιχεία για τις πρώτες εβδομάδες είναι ασαφή, εξαιτίας και του ότι δεν αναγνωρίσθηκαν τα χαρακτηριστικά της ασθένειας και το μέγεθος του κινδύνου.

Η πορεία της πανδημίας σε άλλες χώρες έχει δημιουργήσει έντονο σκεπτικισμό για την ακρίβεια των Κινεζικών στοιχείων,καθώς οι αναλογικές τιμές κρουσμάτων και τιμών είναι πολύ μικρότερες.

cov china gr 20210212

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανάλυση έχει αποκλειστικά και μόνο το χαρακτήρα ενημέρωσης και παρουσίασης της γενικής εικόνας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εξειδικευμένη στατιστική επεξεργασία και εργαλείο λήψης ή αξιολόγησης αποφάσεων και μέτρων.