Παρακολουθείστε αναλυτικά στοιχεία και εποπτικά διαγράμματα για την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 στο Ιράν. Τα δεδομένα ενημερώνονται περιοδικά.

(1) Όπως φαίνεται και από τα διαγράμματα το Ιράν έχει παρουσιάσει διαδοχικές εξάρσεις της επιδημίας, χωρίς να είναι γνωστό αν αυτές αφορούν ξεσπάσματα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ή αναζοπυρώσεις.

(2) Τα επίσημα στοιχεία του Ιράν έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονης αμφισβήτησης, εντός και εκτός της χώρας.

 

cov iran gr 20210213

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανάλυση έχει αποκλειστικά και μόνο το χαρακτήρα ενημέρωσης και παρουσίασης της γενικής εικόνας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εξειδικευμένη στατιστική επεξεργασία και εργαλείο λήψης ή αξιολόγησης αποφάσεων και μέτρων.