Παρακολουθείστε αναλυτικά στοιχεία και εποπτικά διαγράμματα για την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 στη Ρωσία. Τα δεδομένα ενημερώνονται περιοδικά.

Σημειώνεται πώς λόγω του μεγέθους της χώρας οι ημερομηνίες εφαρμογής μέτρων περιορισμού διαφέρουν σημαντικά στις διάφορες διοικητικές περιφέρειες.

cov russia gr 20201015

 

 

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανάλυση έχει αποκλειστικά και μόνο το χαρακτήρα ενημέρωσης και παρουσίασης της γενικής εικόνας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εξειδικευμένη στατιστική επεξεργασία και εργαλείο λήψης ή αξιολόγησης αποφάσεων και μέτρων.