Παρακολουθείστε αναλυτικά στοιχεία και εποπτικά διαγράμματα για την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 στη Σουηδία. Τα δεδομένα ενημερώνονται περιοδικά.

Η Σουηδία είναι μια από τις λίγες χώρες που αντιμετωπίζει την πανδημία χωρίς εκτεταμένα μέτρα περιορισμού της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

cov sweden gr 20201014

 

 

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανάλυση έχει αποκλειστικά και μόνο το χαρακτήρα ενημέρωσης και παρουσίασης της γενικής εικόνας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εξειδικευμένη στατιστική επεξεργασία και εργαλείο λήψης ή αξιολόγησης αποφάσεων και μέτρων.