Παρακολουθείστε αναλυτικά στοιχεία και εποπτικά διαγράμματα για την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 στη Σουηδία. Τα δεδομένα ενημερώνονται περιοδικά.

Η Σουηδία είναι μια από τις λίγες χώρες που αντιμετωπίζει την πανδημία χωρίς εκτεταμένα μέτρα περιορισμού της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

(1) Τα δεδομένα της πανδημίας δεν ανακοινώνονται καθημερινά, με αποτέλεσμα την μή ακριβή απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασης στα διαγράμματα και τους δείκτες που ακολουθούν.

sweden gr 20210506

 

 

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανάλυση έχει αποκλειστικά και μόνο το χαρακτήρα ενημέρωσης και παρουσίασης της γενικής εικόνας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εξειδικευμένη στατιστική επεξεργασία και εργαλείο λήψης ή αξιολόγησης αποφάσεων και μέτρων.