Παρακολουθείστε αναλυτικά στοιχεία και εποπτικά διαγράμματα για την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 στις ΗΠΑ. Τα δεδομένα ενημερώνονται περιοδικά.

Σημειώνεται πώς λόγω του μεγέθους της χώρας και της διοικητικής διάρθρωσης δεν είναι δυνατό να αποτυπωθούν στα διαγράμματα οι ημερομηνίες εφαρμογής μέτρων περιορισμού.

cov usa gr 20201024

 

 

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανάλυση έχει αποκλειστικά και μόνο το χαρακτήρα ενημέρωσης και παρουσίασης της γενικής εικόνας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εξειδικευμένη στατιστική επεξεργασία και εργαλείο λήψης ή αξιολόγησης αποφάσεων και μέτρων.