Παρακολουθείστε αναλυτικά στοιχεία και εποπτικά διαγράμματα για την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 στο Ισραήλ. Τα δεδομένα ενημερώνονται περιοδικά.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης της πανδημίας στο Ισραήλ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του γρήγορου εμβολιασμού σημαντικού μέρους του πληθυσμού, που αναμένεται να δώσει τις πρώτες απτές ενδείξεις της επίδρασης του εμβολιασμού στην εξέλιξη της πανδημίας.

israel gr 20210403

 

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανάλυση έχει αποκλειστικά και μόνο το χαρακτήρα ενημέρωσης και παρουσίασης της γενικής εικόνας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εξειδικευμένη στατιστική επεξεργασία και εργαλείο λήψης ή αξιολόγησης αποφάσεων και μέτρων.