Παρακολουθείστε αναλυτικά στοιχεία και εποπτικά διαγράμματα για την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 στο Βέλγιο. Τα δεδομένα ενημερώνονται περιοδικά.

Το Βέλγιο είναι μία από τις χώρες με μεγαλύτερο αριθμό νεκρών  αναλογικά με τον πληθυσμό της (θάνατοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού).

belgium gr 20220112

 

 

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανάλυση έχει αποκλειστικά και μόνο το χαρακτήρα ενημέρωσης και παρουσίασης της γενικής εικόνας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εξειδικευμένη στατιστική επεξεργασία και εργαλείο λήψης ή αξιολόγησης αποφάσεων και μέτρων.