Παρακολουθείστε αναλυτικά στοιχεία και εποπτικά διαγράμματα για την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 στο Βέλγιο. Τα δεδομένα ενημερώνονται περιοδικά.

Το Βέλγιο είναι η χώρα που παρουσιάζει μέχρι σήμερα τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών σε ολόκληρο τον κόσμο, αναλογικά με τον πληθυσμό της (θάνατοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού).

cov belgium gr 20200804

 

 

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανάλυση έχει αποκλειστικά και μόνο το χαρακτήρα ενημέρωσης και παρουσίασης της γενικής εικόνας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εξειδικευμένη στατιστική επεξεργασία και εργαλείο λήψης ή αξιολόγησης αποφάσεων και μέτρων.