Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

 

Περίοδος υποβολής: από 20/2/2019 έως την εξάντληση του προϋπολογισμού των 400.000.000€

Αναλυτική παρουσιάση της δράσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=