Προγράμματα Επιδότησης Επιχειρήσεων

Έχει ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα η έκδοση προκυρήξεων από τους κατά τόπους συνεργαζόμενους φορείς για τις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Leader.

Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.