Η συσκευή Enigma ήταν η περίφημη Γερμανική κρυπτογραφική συσκευή, η απόκτηση και χρησιμοποίηση της οποίας επέτρεψε στις συμμαχικές δυνάμεις να γνωρίζουν αρκετές από τις στρατηγικές και τακτικές επιλογές των Γερμανικών δυνάμεων κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η συσκευή αποτέλεσε, ως αρχή λειτουργίας και φιλοσοφία, τη βάση για όλα τα σύγχρονα συστήματα κρυπτογράφησης.

Η συσκευή που φυλασσόταν στο Μουσείο του Bletchley Park από την εποχή του πολέμου εκλάπη την πρωταπριλιά του 2000. Τον Οκτώβριο του 2000 η συσκευή ταχυδρομήθηκε σε ένα δημοσιογράφο του BBC, χωρίς όμως τους τρείς κυλίνδρους της. Έχει αναφερθεί ότι υπήρχε και ένα σημείωμα το οποίο ζητούσε λύτρα £25.000 για την επιστροφή των κυλίνδρων.

Πιστεύεται ότι οι όποιοι κλέφτες αφού δεν μπόρεσαν να διαθέσουν τη συσκευή σε κάποιο συλλέκτη ή μουσείο, επέλεξαν αυτή τη μέθοδο για την "αποζημίωσή" τους. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη συσκευή είναι η μία από τις τρεις που, επίσημα, διασώζονται.