Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται μια κατακόρυφη αύξηση των επιθέσεων από ιούς τύπου ransomware. Η συγκεκριμένη κατηγορία κρυπτογραφεί το περιεχόμενο του δίσκου με αποτέλεσμα τα αρχεία να μην είναι αναγνώσιμα.

 

Πώς κιδυνεύω?

Ο ιός αποστέλλεται μέσω μηνυμάτων email και εγκαθίσταται στον υπολογιστή μόλις ο χρήστης ανοίξει τα συνημμένα. Τα μηνύματα προέρχονται συνήθως από το εξωτερικό και έχουν τα παρακάτω θέματα ή διάφορες παραλλαγές τους:

• Invoice

• Scanned document

Τα antivirus μπορούν να αφαιρέσουν τον ιό μετά τη μόλυνση, δεν μπορούν όμως να αποκρυπτογραφήσουν τα αρχεία. Η μοναδική αλλά εξαιρετικά αμφίβολη μέθοδος αποκρυπτογράφησης είναι μέσω της καταβολής λύτρων, ώστε στη συνέχεια να αποσταλεί το κλειδί της αποκρυπτογράφησης. Το κόστος των λύτρων ξεκινάει από τα 300€, χωρίς όμως να είναι σίγουρο ότι μετά την πληρωμή ο εκβιαστής θα στείλει το κλειδί.

Ωστόσο, υπάρχει προστασία αρκεί να ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα για την προστασία των δεδομένων σας:

◊ Δεν ανοίγετε emails με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω.

◊ Ο υπολογιστής/server έχει antivirus, το οποίο είναι ενημερωμένο με τις τελευταίες εκδόσεις ιών.

◊ Ο υπολογιστής/server έχει ενεργοποιημένο το Windows Update για τη λήψη και εγκατάσταση ενημερώσεων των Windows.

◊ Διατηρείτε πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας για τα αρχεία σας σε ξεχωριστό δίσκο, αποσυνδεδεμένο από τον υπολογιστή σας.

◊ Διατηρείτε πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας για τα εμπορικά σας αρχεία (αρχείο πελατών/προμηθευτών, συναλλαγές, αποθήκη κοκ) σε χώρο εκτός της επιχείρησης.