Αλήθεια, τί θα κάνατε εάν λαμβάνετε ένα e-mail όπως αυτό που ακολουθεί από κάποιο γνωστό ή συνεργάτη;

Προσοχή,

Με ενημέρωσαν για ένα νέο ιό, οποίος δεν ανιχνεύεται από τα antivirus και πρόκειται να ενεργοποιηθεί αυτόματα την 1/6/2001. Πιθανότατα βρίσκεται ήδη μέσα στο σκληρό.

Για την αποφυγή της ενεργοποίησης του:Πριν κλείσετε τους Η/Υ σας την 31/5/01, "τρέξτε" αναζήτηση (Έναρξη --> Εύρεση --> Αρχεία ή φάκελου) για το "sulfnbk.*" με διερεύνηση στο C και όλους τους υποφακέλους. Πιθανότατα θα βρείτε το αρχείο στον φάκελο C:/windows/command.

Διαγράψτε τον αμέσως ΚΑΙ από τον κάδο ανακύκλωσης.

Προσοχή σε δισκέτες και e-mail.

Περίπου 7 στους 10 χρήστες θα ακολουθούσαν την προτροπή, θα έσβηναν το επικίνδυνο αρχείο και 5 στους 7 θα φρόντιζαν να ενημερώσουν και άλλους χρήστες προωθώντας το mail σε άλλους φίλους και συνεργάτες. Το αποτέλεσμα θα ήταν ότι ένας σημαντικός αριθμός χρηστών θα κατέληγε να σβήσει ένα απόλυτα ακίνδυνο αρχείο των Windows αν και, ευτυχώς, όχι απόλυτα χρήσιμο για την καθημερινή λειτουργία τους. Το παραπάνω μήνυμα πρωτοεμφανίστηκε στη Βραζιλία και την Πορτογαλία και ίσως ξεκίνησε από μια απλή παρεξήγηση, καθώς όντως υπήρχε κάποιος ιός ο οποίος "κολλούσε" στο συγκεκριμένο αρχείο, πλην όμως ήταν απόλυτα ανιχνεύσιμος και αντιμετωπιζόταν άμεσα από τα αντιβιοτικά προγράμματα.

Αποτελεί όμως γενική διαπίστωση ότι οι hackers και οι άλλοι πειρατές του διαδικτύου ανακάλυψαν ένα νέο, ξεκούραστο και απλούστατο στη σύλληψή του, τρόπο να αναστατώσουν κυρίως τους απλούς χρήστες, καθώς οι εταιρείες με τμήματα μηχανοργάνωσης έχουν τη γνώση να αξιολογούν τέτοια μηνύματα, ενώ οι γνωρίζοντες λίγα περισσότερα για τη λειτουργία και τη δομή του Η/Υ και των βασικών εφαρμογών του είναι σε θέση να εντοπίσουν την απάτη.. Ουσιαστικά ωθούν το χρήστη να παίξει ο ίδιος το ρόλο του ιού και να σβήσει κάποιο λιγότερο ή περισσότερο χρήσιμο αρχείο.

Παράλληλα εξουδετερώνουν το βασικό εχθρό τους, τα αντιβιοτικά προγράμματα, καθώς αφενός αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά τους και αφετέρου τα παρακάμπτουν καθώς δεν υφίσταται η ύπαρξη κάποιου προγράμματος το οποίο αυτά θα μπορούσαν να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν.

Τέλος, ουσιαστικά εκκινούν μια αλυσιδωτή αντίδραση, καθώς οι χρήστες-θύματα θα φροντίσουν, με καλή πρόθεση και αίσθημα συναδελφικότητας, να μεταδώσουν την προειδοποίηση, αυξάνοντας εκθετικά τον αριθμό των υποψήφιων θυμάτων.

Ποιές λύσεις υπάρχουν;

Τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας "επίθεσης" είναι τα ακόλουθα:

- αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας αντιβιοτικών ή άλλων προγραμμάτων προστασίας

- ένας συγκεκριμένος, χρονικά ή/και ποιοτικά, κίνδυνος που δημιουργεί την αίσθηση του επείγοντος

- αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Εάν λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια θα σας συστήναμε:

1. να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας του Η/Υ ή λογισμικού, ή με κάποιο γνωστό ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο καλύτερα από εσάς

2. επισκεφθείτε κάποια από τις εταιρείες αντιβιοτικών προγραμμάτων οι οποίες συνήθως έχουν αρκετά καλή ενημέρωση σε ότι αφορά τέτοιου είδους φάρσες

3. "τρέξτε" μια αναζήτηση με την αγαπημένη σας μηχανή αναζήτησης και πεδίο το όνομα του αρχείου το οποίο σας ζητείται η διαγραφή ή άλλη τροποποίηση

4. επικοινωνήστε με τον προς εσάς αποστολέα του μηνύματος για να μάθετε εάν ο ίδιος προχώρησε στις ενέργειες και με τί αποτέλεσμα. Συνήθως ο αποστολέας αυτός είναι κάποιος γνωστός και κατά 99,9% είναι απλός διακομιστής του μηνύματος.

Στο 98% των περιπτώσεων μετά από αυτές τις ενέργειες θα έχετε βρεί την απάντηση για το τί πρέπει να κάνετε. Εάν παρόλα αυτά βρίσκεστε στο υπόλοιπο 2% τότε σίγουρα πρέπει να προχωρήσετε, εάν δεν το έχετε κάνει ακόμα, σε ένα backup των αρχείων σας και ... "follow your heart".

Αλήθεια, τί θα κάνατε εάν λαμβάνετε ένα e-mail όπως αυτό που ακολουθεί από κάποιο γνωστό ή συνεργάτη; 

Προσοχή,

Με ενημέρωσαν για ένα νέο ιό, οποίος δεν ανιχνεύεται από τα antivirus και πρόκειται να ενεργοποιηθεί αυτόματα την 1/6/2001. Πιθανότατα βρίσκεται ήδη μέσα στο σκληρό.

 

Για την αποφυγή της ενεργοποίησης του:

Πριν κλείσετε τους Η/Υ σας την 31/5/01, "τρέξτε" αναζήτηση (Έναρξη --> Εύρεση --> Αρχεία ή φάκελου) για το "sulfnbk.*" με διερεύνηση στο C και όλους τους υποφακέλους. Πιθανότατα θα βρείτε το αρχείο στον φάκελο C:/windows/command.

Διαγράψτε τον αμέσως ΚΑΙ από τον κάδο ανακύκλωσης.

Προσοχή σε δισκέτες και e-mail.

 

Περίπου 7 στους 10 χρήστες θα ακολουθούσαν την προτροπή, θα έσβηναν το επικίνδυνο αρχείο και 5 στους 7 θα φρόντιζαν να ενημερώσουν και άλλους χρήστες προωθώντας το mail σε άλλους φίλους και συνεργάτες. Το αποτέλεσμα θα ήταν ότι ένας σημαντικός αριθμός χρηστών θα κατέληγε να σβήσει ένα απόλυτα ακίνδυνο αρχείο των Windows αν και, ευτυχώς, όχι απόλυτα χρήσιμο για την καθημερινή λειτουργία τους. Το παραπάνω μήνυμα πρωτοεμφανίστηκε στη Βραζιλία και την Πορτογαλία και ίσως ξεκίνησε από μια απλή παρεξήγηση, καθώς όντως υπήρχε κάποιος ιός ο οποίος "κολλούσε" στο συγκεκριμένο αρχείο, πλην όμως ήταν απόλυτα ανιχνεύσιμος και αντιμετωπιζόταν άμεσα από τα αντιβιοτικά προγράμματα.

Αποτελεί όμως γενική διαπίστωση ότι οι hackers και οι άλλοι πειρατές του διαδικτύου ανακάλυψαν ένα νέο, ξεκούραστο και απλούστατο στη σύλληψή του, τρόπο να αναστατώσουν κυρίως τους απλούς χρήστες, καθώς οι εταιρείες με τμήματα μηχανοργάνωσης έχουν τη γνώση να αξιολογούν τέτοια μηνύματα, ενώ οι γνωρίζοντες λίγα περισσότερα για τη λειτουργία και τη δομή του Η/Υ και των βασικών εφαρμογών του είναι σε θέση να εντοπίσουν την απάτη.. Ουσιαστικά ωθούν το χρήστη να παίξει ο ίδιος το ρόλο του ιού και να σβήσει κάποιο λιγότερο ή περισσότερο χρήσιμο αρχείο. 

Παράλληλα εξουδετερώνουν το βασικό εχθρό τους, τα αντιβιοτικά προγράμματα, καθώς αφενός αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά τους και αφετέρου τα παρακάμπτουν καθώς δεν υφίσταται η ύπαρξη κάποιου προγράμματος το οποίο αυτά θα μπορούσαν να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν. 

Τέλος, ουσιαστικά εκκινούν μια αλυσιδωτή αντίδραση, καθώς οι χρήστες-θύματα θα φροντίσουν, με καλή πρόθεση και αίσθημα συναδελφικότητας, να μεταδώσουν την προειδοποίηση, αυξάνοντας εκθετικά τον αριθμό των υποψήφιων θυμάτων.

 

Ποιές λύσεις υπάρχουν;

Τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας "επίθεσης" είναι τα ακόλουθα:

- αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας αντιβιοτικών ή άλλων προγραμμάτων προστασίας

- ένας συγκεκριμένος, χρονικά ή/και ποιοτικά, κίνδυνος που δημιουργεί την αίσθηση του επείγοντος

- αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Εάν λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια θα σας συστήναμε:

1. να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας του Η/Υ ή λογισμικού, ή με κάποιο γνωστό ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο καλύτερα από εσάς

2. επισκεφθείτε κάποια από τις εταιρείες αντιβιοτικών προγραμμάτων οι οποίες συνήθως έχουν αρκετά καλή ενημέρωση σε ότι αφορά τέτοιου είδους φάρσες

3. "τρέξτε" μια αναζήτηση με την αγαπημένη σας μηχανή αναζήτησης και πεδίο το όνομα του αρχείου το οποίο σας ζητείται η διαγραφή ή άλλη τροποποίηση

4. επικοινωνήστε με τον προς εσάς αποστολέα του μηνύματος για να μάθετε εάν ο ίδιος προχώρησε στις ενέργειες και με τί αποτέλεσμα. Συνήθως ο αποστολέας αυτός είναι κάποιος γνωστός και κατά 99,9% είναι απλός διακομιστής του μηνύματος.

 

Στο 98% των περιπτώσεων μετά από αυτές τις ενέργειες θα έχετε βρεί την απάντηση για το τί πρέπει να κάνετε. Εάν παρόλα αυτά βρίσκεστε στο υπόλοιπο 2% τότε σίγουρα πρέπει να προχωρήσετε, εάν δεν το έχετε κάνει ακόμα, σε ένα backup των αρχείων σας και ... "follow your heart".