Το 3o Διεθνές Συνέδριο στα Εύκαμπτα Οργανικά Ηλεκτρονικά (IS-FOE) θα πραγματοποιηθεί στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, στο ξενοδοχείο Eagles Palace, στις 6-9 Ιουλίου 2010.

Την Τρίτη στις 6 Ιουλίου και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί η Εναρκτήρια Εκδήλωση του Συνεδρίου, με τίτλο: "Στρατηγική της Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας στα Εύκαμπτα Οργανικά Ηλεκτρονικά".

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα γίνουν παρουσιάσεις από διακεκριμένους επιστήμονες των φορέων του εξωτερικού, ενώ Συντονιστές και Επιστημονικά Υπεύθυνοι των σημαντικότερων ερευνητικών προγραμμάτων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παρουσιάσουν τα προγράμματα, τα αποτελέσματα τους και τις μελλοντικές προοπτικές τους.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα οργανικά και εκτυπωμένα ηλεκτρονικά (organic & printed electronics) αποτελούν τα τελευταία χρόνια έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της νανοτεχνολογίας. Επίσης, αποτελούν μια επαναστατική τεχνολογική δραστηριότητα με απεριόριστες εφαρμογές και με πολύ μεγάλη δυναμική για εμπορικές εφαρμογές που αναμένονται να φθάσουν τα 9 δις ευρώ, μέχρι το 2012.

Η τεχνολογία των οργανικών ηλεκτρονικών και οι εφαρμογές τους, παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα συγκριτικά με την παραδοσιακή τεχνολογία ημιαγωγών. Έτσι, εμφανίζονται νέα πεδία εφαρμογών που αναμένεται να βελτιώσουν και να αλλάξουν τους τρόπους επικοινωνίας, ενημέρωσης, παραγωγής ενέργειας, φωτισμού, ένδυσης, εκπαίδευσης κ.α.

Οι χαμηλού κόστους εύκαμπτες οθόνες, τα εύκαμπτα φωτοβολταϊκά συστήματα, οι εκτυπώσιμες μπαταρίες, έξυπνα υφάσματα και ενδυμασία με ενσωματωμένες οργανικές ηλεκτρονικές διατάξεις, οι βιο-διαγνωστικές συσκευές μιας χρήσης και τα εξελιγμένα συστήματα αναγνώρισης είναι μόνο μερικά παραδείγματα των εφαρμογών των οργανικών ηλεκτρονικών που βασίζονται στα νέα οργανικά ημιαγωγικά και αγώγιμα υλικά και τις διαδικασίες ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας.

Το IS-FOE είναι ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά συνέδρια διεθνώς, όπου συζητούνται οι εξελίξεις και οι προοπτικές στην επιστήμη και τεχνολογία των Εύκαμπτων Οργανικών Ηλεκτρονικών. Το IS-FOE διοργανώνεται από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας (LTFN) του Α.Π.Θ. και το Διεθνή Οργανισμό Πλαστικών Ηλεκτρονικών. Ο σκοπός του IS-FOE είναι να φέρει κοντά επιστήμονες, μηχανικούς και ανθρώπους της παραγωγής οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με την έρευνα, την ανάπτυξη και την κατασκευή των Εύκαμπτων Οργανικών Ηλεκτρονικών συνδυάζοντας οργανικά/ανόργανα υλικά, εύκαμπτα υποστρώματα, μεθόδους σύνθεσης και παραγωγής, σχεδιασμό κυκλωμάτων, εύκαμπτες συσκευές, ενσωματώσεις συστημάτων και εφαρμογές προϊόντων καθώς και να προάγει το διάλογο στις εξελίξεις στον αναπτυσσόμενο αυτό τομέα.

Στο IS-FOE θα δοθούν προσκεκλημένες ομιλίες από διεθνώς διακεκριμένους Επιστήμονες και Ερευνητές και προφορικές παρουσιάσεις σχετικά με τις εξελίξεις στα εύκαμπτα οργανικά ηλεκτρονικά όσον αφορά τα υλικά, τα συστήματα, τα υποστρώματα, τις μεθόδους κατασκευής και τις εφαρμογές τους στις εύκαμπτες οθόνες και φωτισμό, στα εύκαμπτα φωτοβολταϊκά, εύκαμπτα κυκλώματα και αισθητήρες. Το IS-FOE θα περιλαμβάνει και παρουσιάσεις αφίσας καθώς και Έκθεση Επιστημονικών Οργάνων.

Με την ολοκλήρωση του IS-FOE θα πραγματοποιηθεί το Stakeholder Meeting & Workshop, με θέμα: «Στρατηγική για τα Οργανικά και Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά στην Ελλάδα» την Κυριακή 11 Ιουλίου 2010 και ώρα 12.00, στο Ξενοδοχείο «Alexandros Palace Hotel», στην Ουρανούπολη της Χαλκιδικής. Η διοργάνωση υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας (LTFN), το δίκτυο Νανοτεχνολογίας ΝΑΝΟΝΕΤ και τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα: OLAtronics που συντονίζει το LTFN, και το OPERA και FlexNet που συμμετέχει.

Στόχος του Stakeholder Meeting & Workshop είναι η διαμόρφωση μιας στρατηγικής και πολιτικής στην Ελλάδα στα θέματα των νέων τεχνολογιών των οργανικών και εκτυπωμένων ηλεκτρονικών με τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων όπως επιστήμονες, μηχανικοί, βιομηχανικοί φορείς, τελικοί χρήστες, εκπρόσωποι περιφερειακών και εθνικών αρχών. Τα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν την ενημέρωση, τον εντοπισμό ευκαιριών συνεργασίας καθώς και τις προοπτικές για την αξιοποίηση τους μέσα από επιχειρηματικές δράσεις. Οι εργασίες του workshop είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί ερευνητικές μονάδες και εργαστήρια του Α.Π.Θ. διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και καθοδηγούν την έρευνα και την τεχνολογία στην Ευρώπη στο πεδίο των Εύκαμπτων Οργανικών Ηλεκτρονικών, ενώ από την άλλη πολλές επενδυτικές ευκαιρίες παρουσιάζονται σε βιομηχανικούς φορείς της περιοχής με στόχο την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη.

 

Πληροφορίες:  τηλ: +30 2310 998850, 998189 fax: +30 2310 998390 http://isfoe.physics.auth.gr/, http://isfoe.physics.auth.gr/stakeholder.html

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ IS-FOE ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://isfoe.physics.auth.gr/program.html

Η AGENDA του Stakeholder Meeting & Workshop “Στρατηγική για τα Οργανικά και Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά στην Ελλάδα” είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα: http://isfoe.physics.auth.gr/documents/AGENDA_STAKEHOLDER.pdf