Με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Ημέρα για τη Σεξουαλική Υγεία στις 14 Φεβρουαρίου, το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕ.Σ.Α.Υ.) της χώρας, που φιλοξενείται και στηρίζεται από το Α.Π.Θ., παρουσιάζει για ενδέκατη χρονιά, το κινηματογραφικό αφιέρωμα «Sex, προβλήματα και σινεμά ΧΙ» και ανακοινώνει μία νέα έρευνα που αφορά στη Σεξουαλική Υγεία των Ελλήνων.

Μια νέα έρευνα από τη Μονάδα Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων του Α.Π.Θ., στην οποία ανήκει το ΚΕ.Σ.Α.Υ.

«Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί πως κάποια ουρολογικά προβλήματα, όπως προβλήματα με τον προστάτη, την ακράτεια ούρων ή τα σεξουαλικά προβλήματα είναι δυνατό να συνυπάρχουν και, δυστυχώς, να ταλαιπωρούν πολλούς ανθρώπους. Ίσως να υπάρχει μια κοινή αιτία και στα τρία αυτά προβλήματα, και πιθανώς γι αυτό να υπάρχουν ταυτόχρονα. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι μάλλον δε γνωρίζουν πώς κι από πού θα μπορούσαν να βοηθηθούν.

Η έρευνα σύγκρινε τα άτομα που επισκέπτονται την Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου για κάποιο ουρολογικό πρόβλημα με άτομα που επισκεπτόταν το ίδιο νοσοκομείο σε 13 διαφορετικές κλινικές στο ίδιο νοσοκομείο, για κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά ερωτηματολόγια στα οποία απάντησαν άνθρωποι από όλο το φάσμα των ηλικιακών ομάδων, κατά αντιστοιχία, 18–40 ετών, 41–60 ετών και 61–80 ετών.

Η ομάδα των ασθενών που αποτελούνταν από άτομα που απευθύνθηκαν σε ουρολόγο λόγω προβλήματος του ουροποιογεννητικού τους συστήματος αποτελούνταν από 161 άνδρες, οι οποίοι ανέφεραν σεξουαλικό πρόβλημα σε ποσοστό 73% (με πιο κοινό το πρόβλημα της στύσης), προβλήματα στο κατώτερο ουροποιογεννητικό, δηλαδή με τον προστάτη, σε ποσοστό 50% και προβλήματα ακράτειας, σε ποσοστό 18%.

Η ομάδα των ασθενών που επισκέπτονταν το Νοσοκομείο για κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας περιλάμβανε 199 άνδρες, οι οποίοι ανέφεραν σεξουαλικό πρόβλημα σε ποσοστό 54% (με ποιο κοινό το πρόβλημα της στύσης), προβλήματα στο κατώτερο ουροποιογεννητικό, δηλαδή με τον προστάτη, σε ποσοστό 28% και προβλήματα ακράτειας, σε ποσοστό 9%.

Η συχνότητα των προβλημάτων στους άνδρες:

Ηλικία

Προβλήματα με τον προστάτη (%)

ακράτεια(%)

Σεξουαλικό πρόβλημα (%)

 

Hospital

Group

Urologic

Group

Hospital

Group

Urologic Group

Hospital Group

Urologic Group

18-40

4.8

16.1

3.6

5.7

28.8

53.9

41-60

31.0

56.1

3.9

14.0

56.1

84.2

61-80

46.6

76.9

17.7

34.6

73.9

80.8

Η ανάλυση έδειξε πως οι άνδρες που συνειδητοποίησαν πως αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και ζήτησαν βοήθεια από έναν ουρολόγο είχαν σε ποσοστό 29% συνύπαρξη δύο προβλημάτων, αλλά και ανάμεσα σε όσους δεν αναζήτησαν βοήθεια για τα προβλήματα του ουροποιογεννητικού τους συστήματος είχαν σε ποσοστό 21%, αντίστοιχα, συνύπαρξη δύο προβλημάτων.

Το 15% των ανδρών που επισκέπτονταν ουρολόγο, είχε και τα τρία προβλήματα. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον όμως, πως ακόμα και αυτοί που δεν αναζήτησαν ουρολογική βοήθεια, είχαν, επίσης, και τα τρία προβλήματα, σε ποσοστό 4%!

Κάτι που ίσως ήταν αναμενόμενο ήταν πως η συχνότητα των προβλημάτων αυξάνονταν όσο μεγαλύτερη ήταν η ηλικία του άνδρα. Πάντως όσο περισσότερα ήταν τα προβλήματα, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα είχε κάποιος να αναζητήσει βοήθεια.

 

Αλληλοεπικάλυψη των προβλημάτων:

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι οι περισσότεροι άνδρες με κάποιο από τα παραπάνω προβλήματα, είτε δεν τα έχουν συζητήσει με τον ιατρό τους είτε επιλέγουν να ζητήσουν βοήθεια μόνο γι αυτό που αισθάνονται πως ο ιατρός μπορεί να βοηθήσει. Έτσι, συχνά χάνουν την ευκαιρία να κάνουν τις κατάλληλες εξετάσεις και να βρουν βοήθεια. Η ερωτική ζωή είναι ένας καθρέφτης της υγείας. Κακή ή ανύπαρκτη ερωτική ζωή συνοδεύεται από κακή ποιότητα ζωής, καθώς όλες οι μελέτες δείχνουν ότι εκφράζει ένα σημαντικό κομμάτι της ευεξίας του ατόμου. Σε μελέτη του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας της χώρας, μετά από ειδική συνέντευξη σε άνδρες ηλικίας 22 έως και 71 ετών με στυτική δυσλειτουργία, αποδείχθηκε πως οι άνδρες επειδή είχαν σεξουαλικό πρόβλημα, ήταν πολύ πιο δυστυχισμένοι και δηλώνανε λιγότερο ικανοποιημένοι τόσο από τη σεξουαλική όσο και γενικότερα από την ζωή τους (90%), σε σχέση με τον υγιή γενικό πληθυσμό.

Μην αναρωτιέστε. Απευθυνθείτε στη γραμμή βοήθειας 2310 99 90 99 και συζητείστε ανώνυμα και εμπιστευτικά το πρόβλημα. Ειδικευμένοι επιστήμονες βρίσκονται στη διάθεσή σας, για να συζητήσετε τις απορίες σας και να σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημά σας».

Να σημειωθεί ότι σκοπός της Μονάδας Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων του Α.Π.Θ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και ασθενών και της ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα που αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση ουρολογικών παθήσεων. Η οργανωτική δομή της Μ.Μ.Ο.Π., η συγκρότησή της και οι άξονες δράσεις της στηρίχθηκαν στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την ιδιαίτερα πετυχημένη πολυετή λειτουργία του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕ.Σ.Α.Υ.) της χώρας που φιλοξενείται και στηρίζεται από το Α.Π.Θ.

Το ΚΕ.Σ.Α.Υ. αποτελεί το μοντέλο ανάπτυξης των νέων Κέντρων που απαρτίζουν τη Μ.Μ.Ο.Π. Τα τέσσερα Κέντρα της Μ.Μ.Ο.Π. (www.imop.gr) που αντανακλούν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα της Ουρολογίας, είναι:

το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕΣΑΥ)

το Κέντρο Έρευνας Παθήσεων του Προστάτη (ΚΕΠΠ)

το Κέντρο Έρευνας Εγκράτειας και Παθήσεων του Πυελικού Εδάφους (ΚΕΕΠΠΕ)

το Ερευνητικό Κέντρο για την Προαγωγή της Υγείας (ΕΚΕΠΥ)

 

Μαζί με την έρευνα…και σινεμά!

Το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (Κ.Ε.Σ.Α.Υ.) που φιλοξενείται και στηρίζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει για ενδέκατη χρονιά, το κινηματογραφικό αφιέρωμα «Sex, προβλήματα και σινεμά ΧΙ». Στόχος του αφιερώματος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα σχέσεων, σεξουαλικής υγείας και σεξουαλικής συμπεριφοράς, τα οποία συχνά αποτελούν ταμπού.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τέσσερις μεγάλου μήκους ταινίες και θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του Village Cinemas (Mediterranean Cosmos) από τις 14 Φεβρουαρίου, με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Ημέρα για τη Σεξουαλική Υγεία, έως και τις 16 Φεβρουαρίου 2011.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του αφιερώματος «Sex, προβλήματα και σινεμά» περιλαμβάνει τις ταινίες: Θα συναντήσεις έναν ψηλό μελαχρινό άνδρα του Γούντι Άλεν, Φεύγω της Κατρίν Κορσινί, Συνοδός πολυτελείας του Στίβεν Σόντερμπεργκ και Ράγισμένες αγκαλιές του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

 

Πρόγραμμα προβολών

Δευτέρα 14/02/2011

19.30 : Θα συναντήσεις έναν ψηλό μελαχρινό άνδρα

21.30 : Φεύγω

Τρίτη 15/02/2011

19.30: Συνοδός πολυτελείας

21.30 : Ραγισμένες αγκαλιές

Τετάρτη 16/02/2011

19.30: Ραγισμένες αγκαλιές

21.30 : Θα συναντήσεις έναν ψηλό μελαχρινό άνδρα

 

Η είσοδος στις προβολές είναι ελεύθερη με προσκλήσεις που διανέμονται, μέσω ραδιοφωνικών σταθμών, στο κοινό της πόλης.