Οι συσκευές ασύρματων δικτύων είναι παρούσες στα σπίτια, στα σχολεία, στα νοσοκομεία και στους χώρους εργασίας, την τελευταία δεκαετία, καθώς ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού χρησιμοποιεί φορητό εξοπλισμό.

Το ερευνητικό έργο «SEAWIND», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει διάρκεια 3 ετών, στοχεύει στην επίλυση των ζητημάτων που αφορούν στην έκθεση από ασύρματα δίκτυα και τους ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία. Υλοποιείται από οκτώ παγκοσμίου φήμης ομάδες ειδικών επιστημόνων, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων από τη μηχανική μέχρι τη βιολογία, σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες, την Ελβετία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ελλάδα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και τη Δανία.

Στα πλαίσια του έργου, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 26 λεπτομερείς μετρήσεις σε 15 θέσεις (χώροι εργασίας, οικίες, σχολεία) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για την εκτίμηση της έκθεσης σε μη-ιοντίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Τα πρώτα αποτελέσματα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., Θεόδωρο Σαμαρά, δείχνουν ότι η ακτινοβολία από ασύρματες συσκευές (ασύρματο τηλέφωνο ή δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών) είναι συγκρίσιμη ή μεγαλύτερη από την ακτινοβολία που φθάνει στους εσωτερικούς χώρους από τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας στον αστικό ιστό, αλλά πάντα πολλές φορές χαμηλότερη από τα νομοθετημένα όρια.

Επίσης, το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτίμηση έκθεσης σε ακτινοβολία φορητών συσκευών με τη βοήθεια των πιο προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται αριθμητικά ομοιώματα όλων των ηλικιών (έγκυοι, βρέφη, παιδιά, έφηβοι, ενήλικες).

Το ερευνητικό έργο «The SEAWIND Project - Ασφαλής Εκτίμηση της Έκθεσης και της Επικινδυνότητας από Συσκευές Ασύρματων Δικτύων»  παρουσιάστηκει στο περίπτερο 13 (Stand 79) της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., στην 76η  ΔΕΘ, από 10 έως 18 Σεπτεμβρίου 2011.