Στα πλαίσια του προγράμματος LEADER II, η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., κατέθεσε πρόταση με θέμα «Βελτίωση της υγείας με τη χρήση της πληροφορικής σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά (Αγροτικά) Ιατρεία της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» και στη συνέχεια, ως φορέας υλοποίησης, προχώρησε στην εφαρμογή του.

Για την εφαρμογή του προγράμματος επιλέχθηκαν εννέα (9) Κέντρα Υγείας της Π.Κ.Μ., (Θέρμης, Μηχανιώνας, Μαδύτου, Μουδανιών, Σιδηροκάστρου, Δροσάτου, Αριδαίας, Αλεξανδρείας και Λιτόχωρου) και τριάντα ένα (34) Περιφερειακά (Αγροτικά) Ιατρεία αντίστοιχα.

Η εφαρμογή χωρίστηκε στις παρακάτω φάσεις:

⇒ Πλήρης εξοπλισμός των Κ.Υ. και των Π.Ι. με Η/Υ, εκτυπωτές σύστημα τηλεδιάσκεψης και scanners.

⇒ Καλωδίωση του παραπάνω εξοπλισμού.

⇒ Εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού διαχείρισης ιατρικού φακέλου.

⇒ Σύνδεση όλων των σημείων της εφαρμογής μεταξύ τους με γραμμές ISDN.

 

Τα βασικά στοιχεία τα οποία περιγράφουν την εφαρμογή είναι τα εξής:

 1. Η αποθήκευση πληροφοριών ιατρικού περιεχομένου σε δικτυακές βάσεις δεδομένων.

 2. Η άμεση ανάκληση των παραπάνω δεδομένων από τον εξουσιοδοτημένο γιατρό.

 3. Η ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των σημείων εφαρμογής μέσω του διαδικτύου, (internet).

 4. Η άμεση επικοινωνία των γιατρών των Κ.Υ. και Π.Ι. με τηλεδιάσκεψη, (video conference).

 5. Η χρήση ατομικής κάρτας υγείας (smart card) ασθενή με την οποία ο γιατρός έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στον ιατρικό του φάκελο.

 6. Η εξασφάλιση του ιατρικού απόρρητου μέσω της ατομικής κάρτας υγείας.

 7. Επέκταση του δικτύου σε ένα Νομαρχιακό και ένα Περιφερειακό νοσοκομείο της Περιφέρειας ώστε η εφαρμογή να περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες υπηρεσιών υγείας και να αποτελέσει ένα πρότυπο για την εισαγωγή της πληροφορικής στο συγκεκριμένο χώρο.

Οι αναμενόμενες ωφέλειες της εφαρμογής του προγράμματος είναι:

 •  Η συγκράτηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές λόγω των αναβαθμισμένων συνθηκών διαβίωσης.
 •  Η πρόληψη και παρακολούθηση της υγείας των αγροτικών πληθυσμών.
 •  Η στήριξη της ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού, (αγροτουρισμός κ.α.), μέσω των αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας προς τους επισκέπτες.
 •  Η αποσυμφόρηση των Νομαρχιακών και Περιφερειακών Νοσοκομείων για τις περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι θα μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται στα Κ.Υ.
 •  Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. (Ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό).
 •  Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. (Μηχανικοί, τεχνίτες, και συντηρητές Η/Υ).

 

Σε ότι αφορά τις άμεσες ωφέλειες της εφαρμογής του προγράμματός, φαίνονται καθαρά στα παρακάτω παραδείγματα:

Σενάριο 1ο:

Κάτοικος του Δροσάτου Κιλκίς ενώ είναι σε διακοπές στα Μουδανιά αρρωσταίνει από αδιευκρίνιστο αίτιο…

…ο ασθενής διακομίζεται στο Κ.Υ. Μουδανιών όπου παρουσιάζει την κάρτα υγείας του και το ιατρικό προσωπικό έχει άμεσα πρόσβαση στον πλήρη ιατρικό του φάκελο. Η διάγνωση μπορεί να γίνει εντός 5’ χωρίς να χρειαστεί να καταγραφεί το ιστορικό του ασθενούς, τα φάρμακα που παίρνει, κλπ.

 

Σενάριο 2ο:

Πρόσφατα διορισμένος γιατρός νομίζει ότι συναντά τα συμπτώματα μίας σπάνιας ασθένειας κατά την εξέταση ασθενή στο Π.Ι. Βασιλικών…

…ο γιατρός έχει τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με συναδέλφους του στο Κ.Υ. Θέρμης ή σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο υποστηρίζει τηλεδιάσκεψη μέσω γραμμών ISDN για ανταλλαγή απόψεων. Και οι δύο έχουν ταυτόχρονα πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του ασθενή.

 

Σενάριο 3ο:

Χρήστης του συστήματος ενδιαφέρεται να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα ασθενών που πάσχουν από υπέρταση με φαρμακευτική εταιρεία…

… αλλά ακόμη και αν έχει πρόσβαση στο σύστημα δεν μπορεί να δει δεδομένα άλλων ασθενών εκτός από αυτούς που εξετάστηκαν σε συγκεκριμένο ιατρείο του Κ.Υ. Παράλληλα, η αναζήτηση στη βάση δεδομένων καταγράφεται και ενημερώνεται ο Διευθυντής του Κ.Υ. για ύποπτα queries, (αναζητήσεις).

 

Ο Σπύρος Δελήμπασης γεννήθηκε το 1976 στη Λάρισα. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. Ζει στη Λάρισα και εργάζεται σε εταιρεία πληροφορικής και ασφάλειας συστημάτων.