Σημαντικότατες αλλαγές στο χώρο του τουρισμού φέρνει η πλήρης αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τα κριτήρια και τη διαδικασία κατάταξης των ξενοδοχείων σε αστέρια και των επιπλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων σε κλειδιά.

Οι ελεγκτικές αρμοδιότητες του ΕΟΤ για την απόδοση κατάταξης μεταφέρθηκαν στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος με την Υπουργική Απόφαση 219/12-1-2015 (ΦΕΚ Β14), ενώ τα κριτήρια για τα μεν ξενοδοχεία αποτυπώνονται στην ΥΑ 216/9-1-2015 (ΦΕΚ Β10) και για τα επιπλωμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια στην ΥΑ 21185/22-10-2014 (ΦΕΚ Β2840).

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι υπεύθυνο για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων και επιθεωρήσεων.
Στα μέσα καλοκαιριού του 2015 ενεργοποιήθηκε και το πληροφοριακό σύστημα του ΞΕΕ μέσω του οποίου υλοποιείται το σύνολο των διαδικασιών προετοιμασίας, επιθεώρησης και κατάταξης των τουριστικών μονάδων.

Το σύνολο των υφιστάμενων τουριστικών μονάδων (ξενοδοχεία και διαμερίσματα) οφείλει να προχωρήσει σε έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης με τη νέα διαδικασία το αργότερο έως 31/12/2017. Τα νέα πιστοποιητικά κατάταξης θα έχουν ισχύ 5 ετών, μετά την πάροδο των οποίων οι μονάδες θα πρέπει να επιθεωρηθούν ξανά.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες επιθεωρήσεις σύμφωνα με τη νέα διαδικασία και με αξιολόγηση των νέων κριτηρίων.

Περισσότερες πληρφορίες υπάρχουν και στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΞΕΕ που εξυπηρετεί τις ανάγκες της νέας διαδικασίας: http://cert.grhotels.gr

Δρόμων Σύμβουλοι Μηχανικοί

Από το 2002 παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και αξιοπιστίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου. Στόχος είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών, engineering, διαχείρισης έργου, κατασκευής και συνεχούς υποστήριξης, για την υλοποίηση βιομηχανικών έργων, επιχειρηματικών σχεδίων και τεχνολογικών λύσεων. Από τη σύλληψη, τη διαμόρφωση και το σχεδιασμό μας επιχειρηματικής ιδέας μέχρι την εκκίνηση λειτουργίας, αλλά και πέρα από αυτή.