Τρία απλά μεγέθη, η πορεία τους στο χρόνο και η μεταξύ τους σχέση. Ένας ψυχρός, αλλά πρακτικός και σύντομος τρόπος για να εκφραστεί το δράμα της Ελληνικής κοινωνίας.

Τα στοιχεία που αφορούν το ΑΕΠ προέρχονται από τα τριμηναία δελτία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και αφορούν τρέχουσες τιμές.

Τα στοιχεία που αφορούν το Δημόσιο Χρέος προέρχονται από τα δελτία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους και για το 2014 έχει ληφθεί η τιμή του δελτίου Νο75 (30/9/2014).

Τα στοιχεία που αφορούν την Ανεργία προέρχονται από τα τριμηναία δελτία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με προβολή στοιχείων σε επίπεδο έτους.

Το παραπάνω Διάγραμμα θα ενημερώνεται συνεχώς ακολουθώντας τις αντίστοιχες ανακοινώσεις νέων στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Ακολουθεί ο πίνακας των αριθμητικών δεδομένων από τα οποία προέρχεται το διάγραμμα.

ec table 01 20140926