Βασικά στοιχεία του νέου αναπτυξιακού νόμου

Μετά από πολύμηνη διαβούλευση στην τελική ευθεία φαίνεται ότι μπαίνει η διαδικασία προετοιμασίας του νομοσχεδίου για το νέο αναπτυξιακό νόμο. Τα βασικά σημεία δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον υφυπουργό Οικονομίας, αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξη Χαρίτση και το γενικό γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόη Λαμπριανίδης σε συνέντευξη τύπου προς τους ανταποκριτές ξένων ΜΜΕ στην Ελλάδα.

 

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των κυβερνητικών στελεχών κεντρικοί στόχοι του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι:

- η επενδυτική επανεκκίνηση

- η αύξηση της απασχόλησης, με έμφαση στην απασχόληση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού

- η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης

- η γενικότερη επανεκβιομηχάνιση της χώρας

- η εξασφάλισης καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας

Τα παραπάνω επιδιώκεται να επιτευχθούν μέσω:

- της τεχνολογικής αναβάθμισης

- της διαμόρφωσης μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding)

- της βελτίωσης της θέσης της χώρας ως προς την ανταγωνιστικότητα της σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης.

Διαφοροποιήσεις σε σχέση με το παρελθόν εισάγονται στα κριτήρια με τα

οποία θα αξιολογούνται τα επενδυτικά σχέδια και θα επιλέγονται εκείνα που θα επιδοτηθούν. Διακρίνονται κατ’ αρχήν 2 ομάδες κριτηρίων.

Γεωγραφικά κριτήρια:

- ορεινές περιοχές

- περιοχές μεγάλης πληθυσμιακής μείωσης

- παραμεθόριες περιοχές και μικρά νησιά

- επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε οργανωμένους υποδοχείς (βιομηχανικές περιοχές κλπ)

Κριτήρια μορφής και επιδόσεων:

- εξωστρέφεια-εξαγωγικός προσανατολισμός

- καινοτομία

- αύξηση της απασχόλησης

- συγχωνεύσεις επιχειρήσεων

- δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία

- συνεταιριστική και/ή κοινωνική βάση

- χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα

 

Προτεραιότητα στην υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων θα έχουν οι εξής κλάδοι:

- Υλικά-κατασκευές (σύνθετα δομικά στοιχεία κτηρίων, πλωτές κατασκευές, οργανικές επικαλύψεις, έξυπνα επιχρίσματα, πράσινα υλικά, κατεργασίες laser κλπ)

- Υγεία-Φάρμακο ( ανταγωνιστικά φαρμακευτικά και τεχνολογίες, ανταγωνιστικές εφαρμογές και υπηρεσίες, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, ιατρικός τουρισμός κλπ)

- Ενέργεια (προϊόντα και υπηρεσίες εξοικονόμησης, έξυπνα δίκτυα και αποθήκευση ενέργειας κλπ)

- Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (νέες τεχνολογίες μεταφορών, διατροπικές μεταφορές, αειφόρες αστικές μεταφορές, ηλεκτρονική ροή πληροφοριών, εφαρμογές έξυπνων πόλεων κλπ)

- Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη (σύγχρονες δραστηριότητες ανακύκλωσης, ανάκτηση υλικών, διαχείριση βιοαποβλήτων και βιομηχανικών αποβλήτων, αντιρρυπαντική προστασία κλπ)

- Τουρισμός-Πολιτισμός- Δημιουργική Βιομηχανία (εφαρμογές σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, λογισμικά ψυχαγωγίας και πολιτισμού κλπ)

- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (διαχείριση περιεχομένου πληροφοριών, τεχνολογίες αρχιτεκτονικών για διαδίκτυο, μικροηλεκτρονική-νανο-μικροηλεκτρονική, ενσωματωμένα συστήματα κλπ)

- Αγροδιατροφή (τρόφιμα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, α’ύλες υψηλής ποιότητας για τη μεταποίηση κλπ)

 

Η επιδότηση με τη μορφή της άμεσης ενίσχυσης θα περιοριστεί και κύριο εργαλείο του νέου αναπτυξιακού νόμου θα είναι οι φοροαπαλλαγές, η ενίσχυση μισθολογικού κόστους καθώς επίσης και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (κεφαλαιουχική συμμετοχή, εγγύηση δανείου κ.α.). Αναφορά υπήρξε και για σταθερό φορολογικό σύστημα και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, χωρίς να διευκρινιστεί αν τα συγκεκριμένα μέτρα θα αφορούν ειδικά τις επιχειρήσεις που θα υπάγονται στο νέο αναπτυξιακό ή το σύνολο της επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη βουλή έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ακόμα και αν τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με την εμπειρία του παρελθόντος το σύνολο των υπουργικών αποφάσεων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση και τη λειτουργία ενός αναπτυξιακού νόμου θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστέρηση αρκετών μηνών.

 

dromon_banner_03

  H εταιρεία Δρόμων Σύμβουλοι Μηχανικοί είναι εξειδικευμένη στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Η πυρκαγια της Θεσσαλονίκης, 18-19 Αυγούστου 1917

 Η καταστροφή που άλλαξε το πρόσωπο της πόλης. Η πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης την 5/18 Αυγούστου ...

Το μυστήριο των ραδιοφωνικών σταθμών αριθμών «numbers stations»

Εδώ και δεκαετίες, φανατικοί ραδιοερασιτέχνες, αλλά και απλοί ακροατές ραδιοφώνου, γίνονται μάρτυρες...

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επι…

Eνίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρ...

Ο άνθρωπος ως σκοπός ή μέσο: συμπτώματα της σύγχρονης κοινωνίας

Γράφει ο Ι. Καντ: “να ενεργείς και να αισθάνεσαι έτσι, ώστε ποτέ να μη μεταχειρίζεσαι τον άνθρωπο ως...