Χρονολόγιο Νεώτερης & Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας

Rating
(0 )

Η καλύτερη «μέθοδος» για την παραποίηση, ή έστω την ελλιπή κατανόηση ενός ιστορικού γεγονότος είναι η αποκοπή του από όλα όσα έχουν προηγηθεί, όσα συμβαίνουν παράλληλα και όσα θα ακολουθήσουν. Η ροή της ιστορίας στηρίζεται στην αλληλουχία και αλληλεπίδραση των γεγονότων τα οποία τη συνθέτουν. Ταυτόχρονα η ιστορία κάθε κράτους δεν είναι μια αυτοτελής ενότητα. Πολλά γεγονότα της Ελληνικής ιστορίας επηρεάστηκαν έμμεσα ή άμεσα από διεθνείς εξελίξεις, έστω κι αν κάποιες από αυτές φαίνονται αρχικά άσχετες. Άλλωστε από την αρχή της δημιουργίας του το σύγχρονο Ελληνικό κράτος υπήρξε δέσμιο της πολιτικής και των συμφερόντων μίας ή περισσότερων «μεγάλων δυνάμεων» και πολύ συχνά πιόνι στα παιχνίδια γεωστρατηγικής.  

Οι παραπάνω βασικές αρχές αποτέλεσαν το ερέθισμα για μια προσπάθεια εποπτικής καταγραφής της Ελληνικής ιστορίας υπό τη μορφή ενός χρονολογικού πίνακα. Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο αποσκοπεί αφενός στην καταγραφή και σύντομη παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της νεώτερης και σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας και αφετέρου στη γραφική απεικόνιση που επιτρέπει στον επισκέπτη να δει τη χρονολογική σειρά των γεγονότων και να πραγματοποιήσει συσχετισμούς. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται και σημαντικά γεγονότα της διεθνούς σκηνής που είτε συνιστούν σημαντικούς σταθμούς της παγκόσμιας ιστορίας, είτε επηρέασαν, άμεσα ή έμμεσα, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, τις Ελληνικές εξελίξεις.

Προφανώς πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο είναι δύσκολο, επίπονο και απαιτεί χρόνο. Από τη σελίδα στην οποία βρίσκεστε τώρα θα ανακοινώνεται η ολοκλήρωση των καταχωρήσεων κάθε ιστορικής περιόδου. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή για την κάθε περίοδο θα μπορείτε να βλέπετε το γράφημα του χρονολογίου. Εκτός από την παρουσίαση του γραφήματος παρατίθεται και ο αντίστοιχος χρονολογικός πίνακας. Στο εισαγωγικό σημείωμα κάθε περιόδου παρατίθεται και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των γεγονότων. Να σημειωθεί πώς ο πίνακας είναι ενιαίος, από το 1821 έως σήμερα, και καταχωρήσεις υπάρχουν ήδη σε διάφορες περιόδους. Όμως ολοκληρωμένες θα πρέπει να θεωρούνται μόνο οι περίοδοι που ανακοινώνονται ώς πλήρεις. Θα σας παρακαλούσα τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια και επισημάνσεις να αφορούν μόνο τις ολοκληρωμένες περιόδους.

Τέλος, αισθάνομαι την ανάγκη να υπογραμμίσω ότι μοναδικός κινητήριος άξονας αυτής της προσπάθειας είναι η προσωπική αγάπη για την ιστορία και η πεποίθηση ότι η γνώση και η κριτική θεώρηση της ιστορίας είναι υποχρέωση κάθε ενεργού και συνειδητοποιημένου πολίτη. Ευτυχώς, ή δυστυχώς, η προσπάθεια αυτή δεν υποστηρίζεται από κανένα κρατικό, ιδιωτικό, μή κυβερνητικό, συλλογικό, ή ακαδημαϊκό-πανεπιστημιακό φορέα ή οργάνωση.

 

arrowincircle1η ολοκληρωμένη περίοδος: Από το ΟΧΙ στη Βάρκιζα

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Έξι σενάρια καταστροφής της Γης

Εάν αναρωτιέστε ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρώπινη ύπαρξη, τότε πιθανόν να σκέφτεστ...

Οι X-Files της CIA

Η CIA έκανε γνωστά στον κόσμο το 1978 εκατοντάδες έγγραφα τα οποία περιείχαν πληροφορίες για τις έρευ...

Οι άγγελοι της Mons

Η μάχη της Μόνς ήταν η πρώτη σημαντική επιχείρηση των Βρετανικών Δυνάμεων κατά την διάρκεια του Α...

Foo Fighters

Στο κόμικ του 1938 Smokey Stover, κάποιος πυροσβέστης έγινε γνωστός για την έκφραση του, ΄΄Όπου υπάρχει καπ...