Ανάθεμα τρίς

Θρησκεία & πίστη, εσωτερισμός και υπαρξιακές αναζητήσεις
Απάντηση
Τάσος Χαρτάς
Έμπειρος Συζητητής
Δημοσιεύσεις: 687
Εγγραφή: 13 Μαρ 2005 16:17

Ανάθεμα τρίς

Δημοσίευση από Τάσος Χαρτάς » 26 Φεβ 2007 15:24

Κυριακή της Ορθοδοξίας χτές
Ξανακούστηκε από τα χείλη των ιερωμένων στίς Ορθόδοξες Εκκλησίες όλου του κόσμου επτά φορές " Ανάθεμα τρίς"


Καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσι εις θείαν παντελή περιπίπτειν, και την ελληνικήν μυθολογίαν και την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και αμώμω των χριστια-νών πίστει προστριβομένοις, μη ομολογοϋσι δε κατά τας αγίας θεοπνεύστους θεολογίας, και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυ­πόστατου θεότητος ανάθεμα τρις.

Τοις τα ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίαις επομένοις, και ως αληθέσι πιστεύουσι και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις, ώστε έτερους ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δε φανερώς ενάγειν αυταϊς και διδάσκειν ανενδοιάστως ανάθεμα τρίς

Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, αφ' εαυτών και την καθ' ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τάς πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις και ως αυθυπόστατο την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον τον Δημιουργού, τον από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος τα πάντα, και ως ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξ-ουσιαστικώς και δεσποτικώς ανάθεμα τρίς

Τοις δεχομένοις, και παραδίδουσι τα μάταια και ελληνικά ρήματα., ότι τε προύπαρξις εστί των ψυχών, και ουκ εκ τον μη όντος τα πάντα εγένετο, και παρήχθησαν, οτι τέλος εστί της κολάσεως η αποκατάστασις αύθις της κτίσεως, και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και διά των τοιούτων λόγων την βασιλείαν των ουρανών λυομένην πάντως, και παράγουσαν εισάγουσιν, ην αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ό Χριστός και Θεός ημών εδίδαξε, και παρέδοτο και διά πάσης της Παλαιάς και Νέας Γραφής ημείς παρελάβομεν οτι και η κόλασις ατελεύτητος και ή βασιλεία αΐδιος, διά δε των τοιούτων λό­γων εαυτούς τε απολλύουσι, και ετέροις αιωνίας καταδίκης προξένοις γινομένοις ανάθεμα τρίς

Τοις ευσεβείς μεν επαγγελλομένοις τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγ­ματα τη ορθοδόξω και καθολική εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γης, και των άλλων κτισμάτων αναιδώς ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν ανάθεμα τρίς

Τοις λέγουσιν ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά αγίων και καθολικών συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξία λαμψάντων πατέρων αναθέματι καθυποβληθέντας, ως αλλό­τριοι της καθολικής εκκλησίας δια την εν λόγοις αυτών κίβδηλον και ρυπαράν περιουσίαν κρείττονες εισι κατά πολύ, και ενταύθα και εν τη μελλούση κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε κατά πά­θος ανθρώπινον ή αγνόημα πλημμελησάντων ανάθεμα τρίς

Tοις την μωράν των έξωθεν φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε με­τεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, η και ομοίως τοις αλόγοις ζώοις ταύ­τας απόλλυσθαι, και εις το μηδέν χωρείν δεχομένοις και δια τούτο ανάστασιν, και κρίσιν, και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσιν ανάθεμα τρίς.


2007- 787=1220 χρόνια
Για 1220 χρόνια ανάθεμα τρίς. Σχεδόν 49 γενεές. Ανάθεμα τρίς. Δεν υπάρχει συγχώρεση; Δεν υπάρχει λήθη; Τόσο κακός είναι ο Πλάτωνας, ο Σωκράτης;

Ξέρω! Όπου η λέξη Έλληνας να αντικατασταθεί με την λέξη Εθνικός. Αλλά πάλι; Ανάθεμα τρις στον Πλάτωνα; Ανάθεμα τρίς για 1220 χρόνια;
Και γιατί δεν αντικαθίσταται η λέξη Έλληνας από την λέξη Εθνικός;

Νίκας τοις Βασιλεύσοι ψέλναμε, Νίκας τοις ευσεβέσοι το αλλάξαμε αλλά το Ανάθεμα τρις εκεί.

Για 1220 χρόνια αναθεματίζουμε, αφορίζουμε τους πατεράδες και παπούδες μας. Ούτε οι Γερμανοί δεν το κάνουν αυτό με τα εγκλήματα των Ναζί.
1220 χρόνια, 49 γενεές.......

Κάθε Κυριακή είμαι στην εκκλησία. Κυριακή της Ορθοδοξίας έχω να πατήσω πάνω από 20 χρόνια.....
Tasos Zakynthos

Άβαταρ μέλους
Κακός
Πλήρες Μέλος
Δημοσιεύσεις: 354
Εγγραφή: 07 Μαρ 2005 14:22

Δημοσίευση από Κακός » 26 Φεβ 2007 16:07

Αυτό δεν το ήξερα, και ποτέ κανένας δε μπήκε στον κόπο να το αλλάξει?

Άβαταρ μέλους
ctrl_alt_delete
Πλήρες Μέλος
Δημοσιεύσεις: 254
Εγγραφή: 05 Ιουν 2006 19:21

Δημοσίευση από ctrl_alt_delete » 26 Φεβ 2007 20:16

Κατα τα άλλα λέμε οτι είμαστε Έλληνες με τόνο υποκλινόμενοι σε αυτά τα λόγια στην εκκλησία με άπειρο σεβασμό .
Μπάς και έχουμε μπλέξει λίγο τα μπούτια μας? :lol:
Μερικές φορές άν και ακούμε κάποια λόγια που ίσως είναι και πολύ προσβλητικά για μάς τους ίδιους κλείνουμε τα αυτιά μας παριστάνοντας οτι ακούμε άλλα ή δέν ακούμε τίποτα.
Έν οίδα οτι ουδέν οίδα

lakedaimonios
Πλήρες Μέλος
Δημοσιεύσεις: 177
Εγγραφή: 27 Ιουν 2006 17:19

Re: Ανάθεμα τρίς

Δημοσίευση από lakedaimonios » 27 Φεβ 2007 13:42

Τάσος Χαρτάς έγραψε:Κυριακή της Ορθοδοξίας χτές
Ξανακούστηκε από τα χείλη των ιερωμένων στίς Ορθόδοξες Εκκλησίες όλου του κόσμου επτά φορές " Ανάθεμα τρίς"


Για 1220 χρόνια αναθεματίζουμε, αφορίζουμε τους πατεράδες και παπούδες μας. Ούτε οι Γερμανοί δεν το κάνουν αυτό με τα εγκλήματα των Ναζί.
1220 χρόνια, 49 γενεές.......

Κάθε Κυριακή είμαι στην εκκλησία. Κυριακή της Ορθοδοξίας έχω να πατήσω πάνω από 20 χρόνια.....
Τα θερμά μου συγχαρητήρια Τάσο
Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ

Απάντηση