Νικος Καζαντζάκης (18 Φεβρουαρίου 1883 - 26 Οκτωβρίου 1957)

Για όσα ζούμε και όσα βλέπουμε γύρω μας, αλλά και για κάποια άλλα που ίσως δε βλέπουμε
Απάντηση

Απάντηση